Tăng huyết áp và công việc cường độ cao gây nguy cơ bệnh tim ở phụ nữ

Jun 17, 2017

  Đây là kết quả của một nghiên cứu vừa được đăng trên tập san Tim mạch dự phòng châu Âu.

  12.093 nữ điều dưỡng Đan Mạch đã tham gia cuộc nghiên cứu từ năm 1993. Các dữ liệu về tăng huyết áp và công việc có hoạt động thể lực được thu thập qua một bảng câu hỏi, từ trạng thái tĩnh tại, trung bình (chủ yếu đứng và đi nhưng không dùng sức) đến mức cao (đứng hoặc đi có mang vác đồ vật) và cuối cùng là nặng (có sử dụng sức).

  Các điều dưỡng bị tăng huyết áp có công việc hoạt động thể lực cao được so sánh với điều dưỡng có huyết áp bình thường và công việc cần thể lực trung bình. Trong suốt 15 năm theo dõi, 580 điều dưỡng đã bị mắc bệnh tim, gần 12% bị tăng huyết áp. Công việc hoạt động thể lực được xem là cao ở 46,3% điều dưỡng, trung bình ở 34,4% và tĩnh tại ở 19,3% điều dưỡng khác. Các điều dưỡng bị tăng huyết áp làm công việc hoạt động thể lực cao có nguy cơ bị bệnh tim gấp 3 lần so với điều dưỡng có huyết áp bình thường và công việc hoạt động thể lực trung bình. Các điều dưỡng có huyết áp bình thường với hoạt động thể lực cao có tỉ lệ bị bệnh tim gia tăng 20%, song điều này không có ý nghĩa thống kê sau khi điều chỉnh các yếu tố nguy cơ tim mạch truyền thống như đái tháo đường và hút thuốc lá.

  Theo các chuyên gia, có sự tương tác giữa tăng huyết áp và công việc cần thể lực cao. Hai yếu tố nguy cơ này có vẻ như song hành với nhau, dẫn đến một tỉ lệ lớn hơn bị bệnh tim. Theo đó, với công việc đòi hỏi thể lực, phụ nữ bị tăng huyết áp có nguy cơ cao bị bệnh tim.

Bài viết liên quan

Bình luận (0)

Bạn Cần Đăng Nhập Bình Luận