Bác sĩ Chuyên gia Tâm Lý Nguyễn Lê Hải Dương

Chuyên gia Tâm Lý Nguyễn Lê Hải Dương Chính thức Nội dung trang này được trực tiếp quản lý bởi Bác sĩ Chuyên gia Tâm Lý Nguyễn Lê Hải Dương

Chuyên khoa

Nơi công tác của Chuyên gia Tâm Lý Nguyễn Lê Hải Dương

Tư vấn tâm lý, truyền thông tại Trường cao đẳng Y Dược Pastuer

Kinh nghiệm

  • tư vấn tâm lý tình yêu hôn nhân và gia đình, Tư vấn tâm lý, truyền thông tại Trường cao đẳng Y Dược Pastuer

Quá trình đào tạo

  • Đại học y dược HCM

Hoạt động gần đây của Chuyên gia Tâm Lý Nguyễn Lê Hải Dương

Nhận xét về bác sĩ Chuyên gia Tâm Lý Nguyễn Lê Hải Dương

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Chuyên gia Tâm Lý Nguyễn Lê Hải Dương? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.

Đặt khám với Chuyên gia Tâm Lý Nguyễn Lê Hải Dương

Chọn phòng khám và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn phòng khám, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0393.167.234.