Bác sĩ Huỳnh Thị Liễu

Huỳnh Thị Liễu Chính thức Nội dung trang này được trực tiếp quản lý bởi Bác sĩ Huỳnh Thị Liễu

Chuyên khoa

Dịch vụ

Nơi công tác của Huỳnh Thị Liễu

Kinh nghiệm

  • Khoa Thần kinh - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1

  • Bộ môn Thần kinh - Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

  • Phòng khám Thần kinh -  Bác sĩ Huỳnh Thị Liễu

Quá trình đào tạo

  • 1984: Tốt nghiệp bác sĩ y khoa - Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

  • 1987: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I Nội Thần kinh

  • 1995: Tốt nghiệp thạc sĩ Nội Thần kinh

Hoạt động gần đây của Huỳnh Thị Liễu

Nhận xét về bác sĩ Huỳnh Thị Liễu

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Huỳnh Thị Liễu ? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.

Đặt khám với Huỳnh Thị Liễu

Chọn phòng khám và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn phòng khám, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0393.167.234.