Ba tuần thì vạch thứ hai trên que thử đã đậm chưa.

Ba tuần thì vạch thứ hai trên que thử đã đậm chưa.

Đặt câu hỏi miễn phí
Bác sĩ cho e hỏi là ba tuần thì vạch thứ hai trên que thử đã đậm chưa? Và nó xuất hiện sau vạch đầu bao lâu ạ? E thử sau 15 phút nó mới lên ạ. Nhưng mờ lắm ạ
Cảm ơn Đã cảm ơn
0 người đã cảm ơn bài viết

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận