Ba tuần thì vạch thứ hai trên que thử đã đậm chưa.

Đặt câu hỏi miễn phí
Bác sĩ cho e hỏi là ba tuần thì vạch thứ hai trên que thử đã đậm chưa? Và nó xuất hiện sau vạch đầu bao lâu ạ? E thử sau 15 phút nó mới lên ạ. Nhưng mờ lắm ạ
Cảm ơn Đã cảm ơn
0 người đã cảm ơn bài viết

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận