Bác sĩ cho e hỏi e nhà e đc 9thg đi ỉa do ăn phải thức ăn k ưa e cho uống th Flamipoi có làm sao k ạ

Bác sĩ cho e hỏi e nhà e đc 9thg đi ỉa do ăn phải thức ăn k ưa e cho uống th Flamipoi có làm sao k ạ

Đặt câu hỏi miễn phí

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận