Bác sĩ oi bé nhà e di ngoài dùng thuốc này dc ko ạ.. bé mới 5tháng tuổi

Bác sĩ oi bé nhà e di ngoài dùng thuốc này dc ko ạ.. bé mới 5tháng tuổi

Đặt câu hỏi miễn phí

Bác sĩ BS Trần Văn Hòa Chính thức Nội dung chính thức từ bác sĩ hợp tác với ViCare

Khám bệnh

Bạn phải cung cấp thêm thông tin, ví dụ đi ngoài mấy ngày rồi, đi mấy lần 1 ngày, phân thế nào? Lỏng nước hay nhão nát, phân khuôn? Màu sắc phân thế nào? Có sốt không?.... Thì bs mới có hướng chẩn đoán và kê thuốc Nhiều trường hợp bs phải khám trực tiếp, sờ nắn xem bụng bệnh nhân thế nào, có phản ứng thành bụng, có chướng bụng không?....
Trả lời
Cảm ơn Đã cảm ơn
0 người đã cảm ơn bài viết

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận