Bị lún đốt sống lưng chữa thế nào?

Bị lún đốt sống lưng chữa thế nào?

Đặt câu hỏi miễn phí
Mẹ của tôi bị xe đụng và lún đốt sống lưng, do kinh tế quá khó khăn, như vậy cách điều trị như thế nào để mẹ tôi giảm bệnh.
Cảm ơn Đã cảm ơn
0 người đã cảm ơn bài viết

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận