Cắt nhân xơ khi sanh.
Em mang thai phát hiện có nhân xơ, em định sẽ cắt luôn khi mổ sanh có được không ạ?
Cảm ơn Đã cảm ơn
0 người đã cảm ơn bài viết

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận