Chồng e có quan hệ k an toàn, e đã cho đi làm xét nghiệm bệnh xã hội sau ngày quan hệ 1 tuần,

Chồng e có quan hệ k an toàn, e đã cho đi làm xét nghiệm bệnh xã hội sau ngày quan hệ 1 tuần,

Đặt câu hỏi miễn phí
Chồng e có quan hệ k an toàn, sau 1 tuần đi xét nghiệm, kết quả là âm tính với bệnh xã hội, như vậy chúng e có yên tâm là a ấy dc an toàn k ạ? Chúng e phải làm gì cho những bước tiếp theo trong quan hệ gia đình
Cảm ơn Đã cảm ơn
0 người đã cảm ơn bài viết

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận