Em bị đau răng thì như thế nào để bớt xưng tấy ạ?

Em bị đau răng thì như thế nào để bớt xưng tấy ạ?

Đặt câu hỏi miễn phí

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận