Có thể tiến hành đồng thời phẫu thuật nâng mũi sau khi làm phẫu thuật tháo bỏ vật giả cấy ghép?

Có thể tiến hành đồng thời phẫu thuật nâng mũi sau khi làm phẫu thuật tháo bỏ vật giả cấy ghép?

Đặt câu hỏi miễn phí
BS cho em hỏi có thể tiến hành đồng thời phẫu thuật nâng mũi sau khi làm phẫu thuật tháo bỏ vật giả cấy ghép được không thưa bác sĩ? Đầu mũi của em hơi thấp và không được nhô cao, vì vậy em muốn làm phẫu thuật nhằm cải thiện và khắc phục khuyết điểm này.
Cảm ơn Đã cảm ơn
0 người đã cảm ơn bài viết

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận