Hiện tại tôi bị răng khểnh không đồng đều thì niềng răng hết bao lâu ?

Hiện tại tôi bị răng khểnh không đồng đều thì niềng răng hết bao lâu ?

Đặt câu hỏi miễn phí
Tất cả răng đều nhỏ và không đều thì có cần niềng không hay bọc thưa bác sĩ ?
Cảm ơn Đã cảm ơn
0 người đã cảm ơn bài viết

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận