Hơn 2 năm nay tôi uống 1 loại thuốc có tên là batigan. Bây giờ tôi đổi sang thuốc madotevir có đc k

Hơn 2 năm nay tôi uống 1 loại thuốc có tên là batigan. Bây giờ tôi đổi sang thuốc madotevir có đc k

Đặt câu hỏi miễn phí

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận