Kết luận MRI::tổn thương khu trú cạnh não thất bên bên (T)nghĩ carvernoma

Kết luận MRI::tổn thương khu trú cạnh não thất bên bên (T)nghĩ carvernoma

Đặt câu hỏi miễn phí
Bé nhà năm nay 12 tuoi,gần đây cháu có những biểu hiện lạ,gần giống động kinh..gia đình đưa cháu đi khám chạy điện não đồ.cyty.mà vẫn Ko ra ..xong bs cho chụp MRI thì phát hiện có gì ở phía trong và bs kết luận::tổn thương khu trú cạnh náo thất bên bên (T) nghĩ carvarnoma
Cảm ơn Đã cảm ơn
0 người đã cảm ơn bài viết

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận