Mắt em từ nhỏ đã vừa to vừa nhỏ?

Mắt em từ nhỏ đã vừa to vừa nhỏ?

Đặt câu hỏi miễn phí
Em lo quá, không biết mắt to mắt nhỏ phải làm sao để cải thiện đây ạ. Mắt em từ nhỏ đã vừa to vừa nhỏ, không cân đối khiến em mất tự tin vô cùng. Nay em muốn khắc phục, xin tư vấn cho em với ạ.
Cảm ơn Đã cảm ơn
0 người đã cảm ơn bài viết

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận