Trẻ 2 tuần tuổi bị nổi mụt bên trong tai có dịch, có phải bị viên tai giữa không ah?

Trẻ 2 tuần tuổi bị nổi mụt bên trong tai có dịch, có phải bị viên tai giữa không ah?

Đặt câu hỏi miễn phí

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận