Trẻ ối ra máu
Trẻ ngủ dậy uống sửa ố ra màu cam cam không biết là máu hay do chảy máu nứu răng
Cảm ơn Đã cảm ơn
0 người đã cảm ơn bài viết

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận