Ưu tiên mũi nào cho bé trước ạ?

Ưu tiên mũi nào cho bé trước ạ?

Đặt câu hỏi miễn phí
Bác sĩ ơi, bé của em 17,5 tháng. Giờ sắp tiêm: sởi, quai bịi, rubela và thuỷ đậu mũi 2, và 5 in 1. Vậy giờ ưu tiên mũi nào trước ạ. Cháu cảm ơn ạ!
Cảm ơn Đã cảm ơn
0 người đã cảm ơn bài viết

Bác sĩ Đa Khoa Hoàng Hải Yến Chính thức Nội dung chính thức từ bác sĩ hợp tác với ViCare

Khám bệnh

Nếu bạn chưa chích cho bé sỏi đơn thì ưu tiên MMR, rồi 5in1, thủy đậu chích sau MMR >1 tháng. Nếu đã chích sởi đơn rồi thì sao cũng được, miễn là 2 mũi MMR và Thủy đậu chung ngày hoặc cách hơn 1 tháng.
Trả lời
Cảm ơn Đã cảm ơn
0 người đã cảm ơn bài viết

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận