Bác sĩ chi tiếtChào bs.e không biết bị̣ vấn dề gì nưa.e hở ngắn wa lm cho e mêṭ thở như ko lấy dược hơi sâu vào như bị thiếu hơi vâỵ vì luć trươc sử dung̣ ma tuý dá môṭ lân̉̀ nhâp̣ viện tới nay .

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận